Otázky a odpovede

Kde pôsobí DFS Klások?

DFS Klások pôsobí pri obci Podbrezová, v budove KSC Klások.

Kto môže byť členom DFS Klások?

Členom môže byť každé dieťa vo veku od 4 do 15 rokov, ktoré má chuť tancovať, zabávať sa, spoznávať seba a nových kamarátov. Podmienkou je súhlas rodičov.

Kde sa nachádza Kultúrno- spoločenské centrum Klások?

Adresa je:

Kultúrne a spoločenské centrum Klások obec Podbrezová

Sládkovičova 76/6

976 81  Podbrezová

Pre tých, ktorí sa vyznajú v Podbrezovej, tak je to stará škôlka, ktorá je neďaleko Domu kultúry ŽP. 

Na čo a komu slúži KSC Klások?

Slúži deťom rozvíjať ich tanečné schopnosti a nadanie. :)

Ako funguje KSC Klások?

KSC Klások je občianske združenie, funguje vďaka príspevkom a finančným darom a vďaka práci vedúcich a obetavých rodičov. Všetci členovia KSC Klások pracujú bez nároku na odmenu.

Aké druhy tanca sa vyučujú v KSC Klások?

Ľudové tance, break dance, zumba, aerobik...