Mgr. art. Vlado Michalko

Mgr. art. Vlado Michalko

 

 

Absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor choreografia ľudového

 tanca. Choreograficky sa od svojich 20rokov intenzívne podieľal na mnohých projektoch.

Pedagogicky a interpretačne sa venuje ľudovému tancu so zameraním na tance východného

a stredného Slovenska a špeciálne aj na tance cigánske. Tieto temperamentné cigánske

 tance sa učí priamo od svojich rómskych priateľov z osád na východnom Slovensku ale aj v

Transylvánii. V súčasnosti je zamestnaný ako choreograf súboru Železiar.

v z d e l a n i e

2004 – 2009

Vysoká škola múzických umení – Tanečná fakulta – Mgr. art.

 Odbor: tanečné umenie – choreografia

1994 - 1998

Stredné odborné učilište Dopravné s maturitou

z a m e s t n a n i e:

 

2011

ŽELEZIAR – choreograf

2004 – 2006

NOC - Ústav tradičnej kultúry

2002 – 2004

 SZUŠ Vlada Urbana – tanečný pedagóg

c h o r e o g r a f i c k á   p r a x

FS ŽELEZIAR - Gadži-Romale chavale (2002)

KMAF, DRAGÚNI - Huslovačka I a II (2003 - 2006)

MAĎARSKÝ ŠTÁTNY SÚBOR – Budapešť (2005)

DIVADLO MAREKA ŤAPÁKA - Tanec medzi črepinami, réžia Marek Ťapák (2005)

 CAMINOS DEL FLAMENCO – Cesty flamenca (Praha 2007)

SĽUK- Tancovali naši vašim (2007)

PARTIA A BANDA (Celovečerné predstavenie, 2008)

ŠTÁTNA OPERA, BANSKÁ BYSTRICA - Fidlikant na streche – réžia Jozef Krasula (2008)

 DIVADLO STANICA-ZÁREČIE - Projekt. Svadba (GRAND PRIX NOVÁ DRÁMA 2010)

SĽUK - Chorea Slovaca (2011)

p e d a g o g i c k á   p r a x

 

TANEČNÝ DOM - Bratislava, Košice, Praha, Budapešť, Tokio (2001-2011)

FS ŽELEZIAR, SZUŠ KOŠICE - Tanečný pedagóg (2002-2004)

 FOLKLORE REPORT – Tokio (2004)

FESTIVAL POHODA- Nay Tanečný dom (2005-2010)

MAĎARSKÝ ŠTÁTNY SÚBOR – Budapešť (2004-2005)

US LÚČNICA (2007)

AMU - Praha (2007)

SĽUK (2010)

STV – KAPURA - Pedagóg a koordinátor školy tanca televíznej relácie (2009-2010)

 FOLKLÓRNE SÚBORY- Zemplín, Lipa, Hornád, Železiar, Družba, Technik, Borievka,

Slnečnica, Nadšenci, Bezanka, Šiňava a dalšie

Prednášková pedagogická činnosť – Analýza ľudového tanca: AMU (Praha, 2007)

Etnologické dni (Nitra, 2008)

 Etnologické rozpravy (FF Koliesko, 2009)

t e r é n n y  v ý s k u m

Terénny výskum ľudového tanca v obciach: Petrovany, Kamenica nad Cirochou, Kendice, Zamutov,

Parchovany, Raslavice, Zlatá Idka, Kavečany, Myslava, Poniky, Bardejov, Nižný Klatov, Važec,

 Východná, Liptovská Teplička, Moldava nad Bodvou, Jarovnice, Krivany, Vyšný Slavkov, Sečovská

Polianka, Pozdišovce.

 

Odborná spolupráca na metodickej videokazete Ervína Vargu Svet ľudových tancov I (2001)

Spoluorganizátor cyklov tanečných domov v Košiciach, Bratislave a Čadci

 Spoluzriaďovateľ súkromného Archívu ľudovej kultúry - Košice a o. z. Klub milovníkov

autentického folklóru – Košice

Dramaturgia CD „Takú mi cigán hraj“ O.Z. Klub milovníkov autentického folklóru

Viacnásobný víťaz celoslovenských choreografických súťaží a súťaží sólistov tanečníkov (2001-

 2004)

Réžia otváracieho ceremoniálu filmového festivalu Áčko (Bratislava 2008)