Referencie #1

Súbor sa v tomto roku stal laureátom okresnej a krajskej prehliadky DFS a na celoštátnej prehliadke DFS (4-5.6.2011) v Likavke získal strieborné pásmo.V súčasnosti má okrem dobrej tanečnej zložky aj výborných spevákov, ktorý získavajú na viacerých súťažiach popredné ocenenia.